Els nostres serveis afegits

Els nostres serveis són la millor inversió, de present i futur. Les nostres classes porten tota una sèrie de serveis que ens donen un gran valor afegit, i que ens ajuden a aconseguir el nostre objectiu: ens coordinem amb l'escola i ens reunim amb el tutor de manera presencial i mantenim el contacte per telefon i e-mail, ajudem a l'alumne a organitzar-se bé el temps, tant a les classes com a casa, fent plans d'estudi i horaris de treball, treballem en equip amb l'escola i la família, fem un estudi personalitzat de cada cas... En definitiva, som molt més que una acadèmia de reforç. A continuació, us informem dels preus per dues hores setmanals de classes de reforç. Aquests preus inclouen tots els nostres serveis afegits. Naturalment, estudiem cada cas i, si veiem que us cal un altre pla (de més o menys hores setmanals, sessions de coaching...), us farem la proposta que necessiteu: plegats, buscarem la solució que millor s'adapti a les vostres necessitats.

Si necessiteu classes online, preparació per a les proves d'accés (grau mitjà, grau superior. PAU) o coaching, contacteu amb nosaltres fent servir el nostre xat.

Ens interessem per l'evolució de l'alumne constantment, tractant de generar autonomia i autoconfiança. L'adquisició de bons hàbits és un dels punts que més tenim en compte, i també que el nen o la nena pugui adquirir un bon grau de responsabilitat i esforç.

VULL APUNTAR-ME

Ens enfoquem en la preparació i recuperació de les matèries, adaptant-nos al propi material de l'alumne. L'alumne defineix la feina a realitzar a les classes en funció de les seves necessitats: deures, reforços puntuals, resolució de dubtes, avançar matèries...

VULL APUNTAR-ME

Ens enfoquem en la situació inicial de l'alumne, els seus punts forts i els seus punts febles, i analitzem les notes obtingudes. A partir d'aquí dissenyem un Pla d'Acció amb objectius clars. També acompanyem la preparació per a la selectivitat.

VULL APUNTAR-ME